آثار

 

آثار گرافيك:

تهيه بيش از 30 اثر گرافيكی در زمينه اوراق بهادار (١٣٥٤-١٣٢٣)
طراحی نشانه‌های شركت‌ها و موسسات دولتی (١٣٥٣-١٣٢٣)
عرضه اولين نمونه چاپ رنگی (١٣٢٣)
تصويرسازی برای بيش از ٢٠ جلد كتاب (١٣٤٥-١٣٢٣)

تاليف:

نمدهاي ايران، پژوهشي در زمينه نمدهاي منطقه گرگان و رشت (1354)
راهنماي هنر، براي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي ،5 جلد (1356-1348)
راهنماي تدريس، براي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي ،5 جلد (1356-1348)

نمايشگاه‌:

مركز هنرهای تجسمی آپادانا، تهران (١٣٢٨)
موزه ايران باستان، تهران (١٣٣١)
انجمن فرهنگی ايران و آمريكا، تهران (١٣٣١)
آكادمی هنرهای زيبای مونيخ، آلمان‌غربی (١٣٣٨)
تالار رضا عباسی، تهران (١٣٣٩)
گالری آذين، تهران (١٣٦٨)
گالری كلاسيك، تهران (١٣٧٠ و ١٣٧٢)
آتليه شخصی، تهران (١٣٧٢ و ١٣٧٧)
انجمن فرهنگی ايران و فرانسه، تهران (١٣٢٨)
مركز هنرهای تجسمی آپادانا، تهران (١٣٢٩)
انجمن فرهنگی ايران و آمريكا، تهران (١٣٤2 -١٣٤1)
موزه ايران باستان، تهران (١٣٤٧)
دانشگاه نيويورك، آمريكا (١٣٤٨)
دانشگاه كلمبيا، آمريكا (١٣٥١)
انجمن فرهنگی ايران و آمريكا، تهران (١٣٥١)
نمايشگاه شهر ميلان، ايتاليا (١٣٥٣)
نمايشگاه شهر مينه سوتا، آمريكا (١٣٥٤)
دانشگاه نيويورك، آمريكا (١٣٥٤)
موزه هنری شهر شمپين، آمريكا (١٣٥٦)
نخستين نمايشگاه هنر گرافيك آسيا، تهران (١٣٥٨)
موزه هنرهای معاصر، تهران (١٣٦٥)
موزه هنرهای معاصر (برای كمك به زلزله‌زدگان شمال)، تهران (١٣٦٩)
موزه هنرهای معاصر، تهران (١٣٧٠)
گالری كلاسيك تهران، تهران (١٣٧٠)
موزه هنرهای معاصر، تهران (١٣٧٦)
موزه هنرهای معاصر (نمايشگاه پيشگامان نقاشی معاصر ايران)، تهران (١٣٧٦)
موزه هنرهای معاصر (نمايشگاه نگاهی نو به طبيعت)، تهران (١٣٧٨)
نگارخانه اثر، تهران (١٣٧٨)
نگارخانه اثر (خط‌نقاشی)، تهران (١٣٧٨)
موزه هنرهای معاصر (با عنوان هنر كوبيسم تا مينيماليسم)، تهران (١٣٧٩)
موزه هنرهای معاصر (با عنوان واقع‌گرايی و بازنمايی در هنر معاصر ايران)، تهران (١٣٧٩)
موزه هنرهای معاصر (با عنوان طراحی امروز ايران)، تهران (١٣٧٩)
نخستين دوسالانه نقاشی جهان اسلام موزه هنرهای معاصر، تهران (١٣٨١)
افتتاحيه نگارخانه صبا، تهران (١٣٨١)
افتتاحيه نگارخانه كمال‌الدين بهزاد، تهران (١٣٨٢)

 

براي مشاهده گلچين آثار محمود جوادي‌پور ايـــــنجـــــا كليك كنيد.