گفت‌وگو

اثر گران، بازار هنر را آشفته مي‌كند
«وقتی هنرمد جوانی که در این راه نوپاست، اثرش را با قیمتی گران عرضه می‌کند، هنرمندان دیگر خود را با او مقایسه می‌کنند و همین می‌شود که بازار هنر آشفته می‌شود.»

متن کامل >>


گرافيك ايران پدربزرگي هم داشته است
«يك روز مميز به همراه چند نفر از دوستانش پيش من آمد و تعدادي از كارهايش را نشان داد. من همان وقت گفتم كه تو در گرافيك خيلي استعداد داري، برو دنبال گرافيك. او هم گرافيك را دنبال كرد و بعد هم دفتري داير كرد. مدتي بعد هم به مميز گفتند پدر گرافيك ايران! ولي نگفتند كه اين پدر، پدربزرگ هم داشته است!»

متن کامل >>


از تقليد خوشم نمي‌آيد
«من اصولا در هيچ كاري از تقليد خوشم نمي‌آيد و هميشه خواسته‌ام كارم مخصوص خودم باشد. يعني آزادي داشته باشم كه اين خط را هر طور خواستم بازي دهم و به هيچ‌كدام از كارهاي شناخته شده خوشنويسي شبيه نباشد و خاص خودش باشد.»

متن کامل >>