اخبار

بزرگداشت پيشگامان نقاشي نوگراي ايران
مراسم بزرگداشت منصوره حسيني، محمود جوادي‌پور و احمد اسفندياري از نقاشان پيشگام هنرنوگراي ايران در فرهنگستان هنر برگزار مي‌شود.

متن کامل >>


مراسم يادبود استاد جوادي‌پور در خانه هنرمندان
مراسم يادبود استاد محمود جوادي‌پور در خانه هنرمندان برگزار شد.

متن کامل >>


مستند «سه دهه هنر نوگراي ايران» زندگي استاد جوادي‌پور را به تصوير مي‌كشد
به گزارش خبرگزاری فارس، مستند «سه دهه هنر نوگرای ایران» ساخته مي‌شود.

متن کامل >>